Hildesheim - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

[“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “6”,n “short_name” : “6”,n “types” : [ “street_number” ]n },n {n “long_name” : “Achtumer Lindenkamp”,n “short_name” : “Achtumer Lindenkamp”,n “types” : [ “route” ]n },n {n “long_name” : “Achtum”,n “short_name” : “Achtum”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Hildesheim”,n “short_name” : “Hildesheim”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Landkreis Hildesheim”,n “short_name” : “HI”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Niedersachsen”,n “short_name” : “NDS”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “31135”,n “short_name” : “31135”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “Achtumer Lindenkamp 6, 31135 Hildesheim, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1472594,n “lng” : 10.0042556n },n “southwest” : {n “lat” : 52.147094,n “lng” : 10.0040404n }n },n “location” : {n “lat” : 52.147156,n “lng” : 10.0041322n },n “location_type” : “ROOFTOP”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 52.1485256802915,n “lng” : 10.0055826802915n },n “southwest” : {n “lat” : 52.1458277197085,n “lng” : 10.0028847197085n }n }n },n “place_id” : “ChIJwSj74HyuukcR7atGrEwKIRk”,n “types” : [ “premise” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”]

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.