Krefeld - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

[“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “172”,n “short_name” : “172”,n “types” : [ “street_number” ]n },n {n “long_name” : “Dieu00dfemer Bruch”,n “short_name” : “Dieu00dfemer Bruch”,n “types” : [ “route” ]n },n {n “long_name” : “Krefeld”,n “short_name” : “Kreis”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Krefeld”,n “short_name” : “Krefeld”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “47805”,n “short_name” : “47805”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “Dieu00dfemer Bruch 172, 47805 Krefeld, Germany”,n “geometry” : {n “location” : {n “lat” : 51.323417,n “lng” : 6.5942392n },n “location_type” : “ROOFTOP”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.32470818029149,n “lng” : 6.595314480291502n },n “southwest” : {n “lat” : 51.3220102197085,n “lng” : 6.592616519708498n }n }n },n “place_id” : “ChIJ-3Yu7HOwuEcRMh7B5V3buOM”,n “plus_code” : {n “compound_code” : “8HFV+9M Krefeld, Germany”,n “global_code” : “9F388HFV+9M”n },n “types” : [ “street_address” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”]

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.