Marne - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “Marne”,n “short_name” : “Marne”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Dithmarschen”,n “short_name” : “Dithmarschen”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Schleswig-Holstein”,n “short_name” : “SH”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “25709”,n “short_name” : “25709”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “25709 Marne, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.9643704,n “lng” : 9.0458506n },n “southwest” : {n “lat” : 53.9421628,n “lng” : 8.991978599999999n }n },n “location” : {n “lat” : 53.9527645,n “lng” : 9.0106605n },n “location_type” : “APPROXIMATE”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 53.9643704,n “lng” : 9.0458506n },n “southwest” : {n “lat” : 53.9421628,n “lng” : 8.991978599999999n }n }n },n “place_id” : “ChIJM43PtsTws0cRoBFYxmOJJAQ”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.