Wuppertal - kenbi
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Free shipping from €19
Next-day delivery
Amex, Visa & Mastercard
Previous
Next

[“{n “results” : [n {n “address_components” : [n {n “long_name” : “80”,n “short_name” : “80”,n “types” : [ “street_number” ]n },n {n “long_name” : “Simonsstrau00dfe”,n “short_name” : “Simonsstrau00dfe”,n “types” : [ “route” ]n },n {n “long_name” : “Elberfeld-West”,n “short_name” : “Elberfeld-West”,n “types” : [ “political”, “sublocality”, “sublocality_level_1” ]n },n {n “long_name” : “Wuppertal”,n “short_name” : “West”,n “types” : [ “locality”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Kreisfreie Stadt Wuppertal”,n “short_name” : “Kreisfreie Stadt Wuppertal”,n “types” : [ “administrative_area_level_3”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Du00fcsseldorf”,n “short_name” : “Du00fcsseldorf”,n “types” : [ “administrative_area_level_2”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Nordrhein-Westfalen”,n “short_name” : “NRW”,n “types” : [ “administrative_area_level_1”, “political” ]n },n {n “long_name” : “Germany”,n “short_name” : “DE”,n “types” : [ “country”, “political” ]n },n {n “long_name” : “42117”,n “short_name” : “42117”,n “types” : [ “postal_code” ]n }n ],n “formatted_address” : “Simonsstrau00dfe 80, 42117 Wuppertal, Germany”,n “geometry” : {n “bounds” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.2481579,n “lng” : 7.1251238n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2476201,n “lng” : 7.1238237n }n },n “location” : {n “lat” : 51.24789759999999,n “lng” : 7.1247155n },n “location_type” : “ROOFTOP”,n “viewport” : {n “northeast” : {n “lat” : 51.2492379802915,n “lng” : 7.125822730291502n },n “southwest” : {n “lat” : 51.2465400197085,n “lng” : 7.123124769708498n }n }n },n “place_id” : “ChIJ8bnurfnWuEcRTHhsBPIHLtE”,n “types” : [ “premise” ]n }n ],n “status” : “OK”n}n”]

Jetzt kündigen

Bitte teilen Sie uns den Grund Ihrer Kündigung mit.
Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.